پد کتان مربعی فلورمار

Square Cotton Pads
قيمت :200,000 ریال

پدهاي پنبه اي چهارگوش صورت فلورمار:
اين پدهاي پنبه اي براي پاك كردن آرايش صورت و گردن بكار مي رود.