پد کتان مربعی فلورمار

پد کتان مربعی فلورمار | Square Cotton Pads

Square Cotton Pads

قيمت :375,000 ریال
 337,500 ریال

پدهاي پنبه اي چهارگوش صورت فلورمار:
اين پدهاي پنبه اي براي پاك كردن آرايش صورت و گردن بكار مي رود.