لاک ساتین مات فلورمار

Satin matte Nail Enamel
ناخنهایی با جلوه ای اطلسی!
قيمت :93,000 ریال

لاک ناخن ساتین مات فلورمار جلوه ای اطلسی با  نمایی مرکب از نقاط مات و درخشان  ایجاد کرده و ظاهری بی نظیری به ناخن های شما می بخشد.

 • لاک ساتین مات
  GS01
  93,000 ریال
 • لاک ساتین مات
  GS02
  93,000 ریال
 • لاک ساتین مات
  GS03
  93,000 ریال
 • لاک ساتین مات
  GS04
  93,000 ریال
 • لاک ساتین مات
  GS05
  93,000 ریال
 • لاک ساتین مات
  GS09
  93,000 ریال
 • لاک ساتین مات
  GS11
  93,000 ریال
 • لاک ساتین مات
  GS12
  93,000 ریال
 • لاک ساتین مات
  GS13
  93,000 ریال
 • لاک ساتین مات
  GS14
  93,000 ریال
 • لاک ساتین مات
  GS15
  93,000 ریالناشناس:
لاک ساتین مات بی نظیره من رنگ صورتیشو خریدم عالیه ...ناخن رو برجسته میکنه