لاک ساتین مات فلورمار

Satin matte Nail Enamel
ناخنهایی با جلوه ای اطلسی!
قيمت :99,200 ریال
 39,680 ریال

لاک ناخن ساتین مات فلورمار جلوه ای اطلسی با  نمایی مرکب از نقاط مات و درخشان  ایجاد کرده و ظاهری بی نظیری به ناخن های شما می بخشد.

 • 60%
  لاک ساتین مات
  GS02
  99,200 ریال
  39,680 ریال
 • 60%
  لاک ساتین مات
  GS04
  99,200 ریال
  39,680 ریال
 • 60%
  لاک ساتین مات
  GS05
  99,200 ریال
  39,680 ریال
 • 60%
  لاک ساتین مات
  GS09
  99,200 ریال
  39,680 ریال
 • 60%
  لاک ساتین مات
  GS11
  99,200 ریال
  39,680 ریال
 • 60%
  لاک ساتین مات
  GS12
  99,200 ریال
  39,680 ریال
 • 60%
  لاک ساتین مات
  GS13
  99,200 ریال
  39,680 ریال
 • 60%
  لاک ساتین مات
  GS14
  99,200 ریال
  39,680 ریال
 • 60%
  لاک ساتین مات
  GS15
  99,200 ریال
  39,680 ریالناشناس:
لاک ساتین مات بی نظیره من رنگ صورتیشو خریدم عالیه ...ناخن رو برجسته میکنه