لاک ساتین مات فلورمار

لاک ساتین مات فلورمار | Satin matte Nail Enamel

Satin matte Nail Enamel

ناخنهایی با جلوه ای اطلسی!

قيمت :127,500 ریال
 108,375 ریال

لاک ناخن ساتین مات فلورمار جلوه ای اطلسی با  نمایی مرکب از نقاط مات و درخشان  ایجاد کرده و ظاهری بی نظیری به ناخن های شما می بخشد.

 • 15%
  لاک ساتین مات
  GS04
  127,500 ریال
  108,375 ریال
 • 15%
  لاک ساتین مات
  GS05
  127,500 ریال
  108,375 ریال
 • 15%
  لاک ساتین مات
  GS11
  127,500 ریال
  108,375 ریال
 • 15%
  لاک ساتین مات
  GS12
  127,500 ریال
  108,375 ریال
 • 15%
  لاک ساتین مات
  GS15
  127,500 ریال
  108,375 ریالناشناس:
لاک ساتین مات بی نظیره من رنگ صورتیشو خریدم عالیه ...ناخن رو برجسته میکنه