بافر ناخن فلورمار

Nail Buffer
قيمت :231,000 ریال
این محصول موجود نمی باشد


سوهان ناخن جعبه ای

این سوهان با شکلی که دارد برای برق انداختن ناخن عالی است. با لایه خاکستری آن شروع می کنید، سپس با لایه سفید آن ادامه می دهید و در نهایت هم با لایه ای از آن که از جنس گل فوکسیه است تمام می کنید.