ناخن گیر فلورمار

ناخن گیر فلورمار | Nail Clipper

Nail Clipper

قيمت :382,500 ریال

ناخن گیر: ناخن گیری از جنس فولاد آب دیده. این ناخن گیر به راحتی در دست قرار می گیرد و گوشه های آن طوری طراحی شده است که برش با آن بسیار راحت باشد. برای گرفتن ناخن های ضخیم با این ناخن گیر احتیاج به نیروی خیلی کمی می باشد.