مداد تراش فلورمار

مداد تراش فلورمار | Flormar SHARPENER

Flormar SHARPENER

قيمت :97,500 ریال

مدادتراش

•مداد تراش دوبل مناسب براي انواع مدادهاي آرايشي. امكان تراشيدن تمييز و آسان مداد آرايشي را فراهم مي كند.