رژ لب توییست آپ فلورمار

Twist Up Lipctick
رژ لبی مدادی و پیچی با پوششی کرمی و درخشان!
قيمت :630,000 ریال
 535,500 ریال

رژ لب مدادی توییست آپ فلورمار لب های شما را با پوششی کرمی و درخشان و با رنگهایی خیره کننده می پوشاند. شما همیشه این رژ لب را به همراه خواهید داشت!
این رژ لب با فرمول پوششی پیشرفته و بافتی نرم لب های شما را در 12 رنگ براق و مات تازه نگاه می دارد.
این رژ لب پیچی است و نیازی به تراش ندارد.