رژ لب توییست آپ فلورمار

رژ لب توییست آپ فلورمار | Twist Up Lipctick

Twist Up Lipctick

رژ لبی مدادی و پیچی با پوششی کرمی و درخشان!

قيمت :1,122,000 ریال
 897,600 ریال

رژ لب مدادی توییست آپ فلورمار لب های شما را با پوششی کرمی و درخشان و با رنگهایی خیره کننده می پوشاند. شما همیشه این رژ لب را به همراه خواهید داشت!
این رژ لب با فرمول پوششی پیشرفته و بافتی نرم لب های شما را در 12 رنگ براق و مات تازه نگاه می دارد.
این رژ لب پیچی است و نیازی به تراش ندارد.پروانه بهداشت : 6527110023120