ست اسفنج لاتکس فلورمار

Latex Sponge Set
قيمت :180,000 ریال

ست اسفنج لاتكس
مناسب براي استفاده از پوشاننده ها و كرم پودرها می باشد.