پنکک فشرده چرب فلورمار

Two Way Foundation
اصلاح تقاط تیره و روشن پوست و ضد چروک
قيمت :240,000 ریال

پنکک فشرده چرب فلورمار طراوت پوست را در تمام مدت روز حفظ کرده وبا پوشش ابریشمی خود نواقص پوست را به حداقل می رساند. عناصر فعال در آن رطوبت پوست را تنظیم کرده و مانع از پیری زود رس می گردد.پروانه بهداشت : 8395061955505445

 • پنکک فشرده چرب
  111
  240,000 ریال
 • پنکک فشرده چرب
  113
  240,000 ریال
 • پنکک فشرده چرب
  115
  240,000 ریال
 • پنکک فشرده چرب
  118
  240,000 ریال
 • پنکک فشرده چرب
  119
  240,000 ریال
 • پنکک فشرده چرب
  120
  240,000 ریال