پنکک فشرده چرب فلورمار

پنکک فشرده چرب فلورمار | Two Way Foundation

Two Way Foundation

اصلاح تقاط تیره و روشن پوست و ضد چروک

قيمت :240,000 ریال

پنکک فشرده چرب فلورمار طراوت پوست را در تمام مدت روز حفظ کرده وبا پوشش ابریشمی خود نواقص پوست را به حداقل می رساند. عناصر فعال در آن رطوبت پوست را تنظیم کرده و مانع از پیری زود رس می گردد.پروانه بهداشت : 8395061955505445