پد پنکک پودری فلورمار

پد پنکک پودری فلورمار | Loose Powder Puff

Loose Powder Puff

قيمت :247,500 ریال
 210,375 ریال

وسيله پودرزني

اسباب پودرزني براي زدن پودرهاي شل كننده و فشرده ساز با قابليت استفاده آسان و دقيق.