پد پنکک پوفی فلورمار

Powder Puff
قيمت :161,000 ریال

وسيله پودرزني

وسيله پودرزني و اسفنج لاتكس كه كمك مي كند تا پوستي نرم، و صاف داشته تا كرم پودر به راحتي استفاده شود