پد پنکک معمولی فلورمار

پد پنکک معمولی فلورمار | Powder Puff

Powder Puff

قيمت :172,500 ریال

وسيله پودرزني

وسيله پودرزني و اسفنج لاتكس كه كمك مي كند تا پوستي نرم، و صاف داشته تا كرم پودر به راحتي استفاده شود