ریمل پرشیس فلورمار

ریمل پرشیس فلورمار | Precious Curl Mascara

Precious Curl Mascara

حجم دهنده و محافظ مژه ها

قيمت :1,590,000 ریال

طراحی خاص برس ریمل پرشیس فلورمار ضمن فر کردن مژه ها ، آنها را پررنگ و حجیم می کند. فرمول ویژه این ریمل همزمان با مجزا کردن مژه ها و خاصیت ماندگاری آن در تمام طول روز، محافظ مژه ها در برابر عوامل خارجی می باشد.پروانه بهداشت : 9190402633599192
فرانک:
کاش عکس فرچشم یا همون برسشم مینداختید