قیچی فلورمار

Nail Scissors
قيمت :266,000 ریال

قیچی برای ناخن

قیچی برای ناخن از جنس فولاد آب دیده. این قیچی با انحنای خاصی که دارد برای در آوردن شکل ناخن عالی است و برش با آن دقیق و منظم می شود.