موچین فلورمار

قيمت :176,000 ریال

موچين: لبه هاي صاف و دست ساز اين موچين براي تمامي موها و مژه ها مناسب است بطوريكه هميشه نرم ترين مژه را با آن خواهيد داشت.