پالت کانتور

پالت کانتور | CONTOUR PALETTE

CONTOUR PALETTE

ماندگاری وپوشانندگی بالا،دارای بافت سبک و کرمی

قيمت :2,250,000 ریال
 2,025,000 ریال


 • 10%
  پالت کانتور
  LIGHT
  01
  2,250,000 ریال
  2,025,000 ریال
 • 10%
  پالت کانتور
  MEDIUM
  02
  2,250,000 ریال
  2,025,000 ریال
 • 10%
  پالت کانتور
  MEDIUM DEEP
  03
  2,250,000 ریال
  2,025,000 ریال