کانتور استیکی

کانتور استیکی | FLORMAR STICK KONTOUR

FLORMAR STICK KONTOUR

پوشانندگی بسیار بالا،مناسب برای انواع پوست