مداد تراش فلورمار

Flormar SHARPENER
قيمت :91,000 ریال

مدادتراش

•مداد تراش دوبل مناسب براي انواع مدادهاي آرايشي. امكان تراشيدن تمييز و آسان مداد آرايشي را فراهم مي كند.